Salsbruket Tresliperi

wave_main
Salsbruk tresliperi 1974
Tresliperiet sett fra Kaia

Tresliperiet er på plass. Bildet er tatt fra kaia.

Det første «prøvesliperiet» stod ferdig i 1905 og var innredet i de tidligere sagbruksbygningene. Energien for å drive fabrikken hentet man fra en vannturbin plassert i fossen ved fabrikken like nedstrøms for en stor ny dam som de hadde fått bygget.

Produksjonen av tremasse viste seg meget vellykket, og allerede i 1908 bygget man opp en større og mer moderne fabrikk som senere ble utvidet rundt 1930 og på 1960-tallet. På det meste sysselsatte fabrikken rundt 130 mann fordelt på 5 skift.

Markedet for tremasse ble vanskelig særlig på 1970-tallet, og da fabrikken ble totalskadet av brann i 1985 ble denne ikke gjenoppbygget.

tresliperiet i brann, 1985

Brannen i 1985 totalskadet tresliperiet og markerte slutten på industrieventyret til salsbruket

Mye av «dagens» Salsbruket er tuftet på tidsepoken da tresliperiet hadde sine glansdager. Mange sentrale bygninger ble satt opp i denne perioden, og mye av stedet kultur og egenart som delvis fortsatt kommer til uttrykk bl.a. igjennom foreningslivet utviklet seg også på denne tiden.