Om Salsbruket

wave_main

Salsbruket ligger innerst i Opløfjorden i Nærøy kommune. Tettstedet har pr i dag ca. 200 faste inn-byggere i tillegg til nesten 100 fritidsboliger, som øker «innbyggertallet» særlig om sommeren.

Salsbruket har egen dagligvarebutikk (Coop Opløfjorden) og et stort og flott forsamlingshus, som alle er viktige deler av stedets infrastruktur. I tillegg har stedet også en stor og prektig kirke med en velstelt kirkegård.

Lokalbefolkningen deler gjerne stedet inn i tre ulike deler, fra vest mot øst ligger Langneset, Oplø og Bruket. I Langneset ligge stedets trygdeboliger og barneskolen som er midlertidig stengt. I Oplø ligger butikken og kirken, og inne på Bruket ligger det meste av industrien. Avstanden fra Langneset til Bruket er imidlertid ikke så stor, bare ca 2 km.

I tillegg til foran nevnte finnes det også mange mer lokale navn som ofte brukes for å beskrive hvor man skal eller hvor man bor. Eksempler på dette regnet fra øst mot vest er; «Blautkakbygda», «Elgåa», «opp langs elva», «Utsikten».

Området mellom Salsbruket og Geisnes (fergesamband Hofles-Geisnes-Lund) utgjør en viktig del av nærmiljøet til Salsbruket. Her finnes bl.a. plassene Setran, Risvika og Sørenmo før men kommer frem til  Geisnes og Buøya, som ligger landfast like utenfor Geisnes.