Opløyfjorden Samvirkelag SA

wave_main
OpløyfjordenSamvirkelagSA_01

Opløyfjorden Samvirkelag SA er stedets dagligvarebutikk som i tillegg til «smør og brød» har et utvidet vareutvalg innenfor sport og fritid, byggevarer og diverse husgeråd.

Samvirkelagets formål er å forsyne medlemmene med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. Samvirkelaget skal videre tjene som en interesseorganisasjon for medlemmene, der disse gjennom sin innflytelse i de valgte organer, kan søke å ivareta sine interesser som forbrukere. Samvirkelagene skal utøve aktive eierskap i Coop Norge.

Opløyfjorden Samvirkelag SA er et av de få selvstendige samvirkelag som er tilbake i Trøndelag. Samvirkelaget hadde ved sist innleverte regnskap i 2016 viser en omsetning på NOK 7 922 000, et driftsresultat på NOK 351 000 og hvor egenkapital var positiv med NOK 4 981 000.