Norkalsitt

wave_main
Norkalsitt_02_cropped

Norkalsitt AS er et privat gruveselskap etablert i 1990 for å utvinne kalium karbonat i områdene ved Opløfjorden.

I løpet av de siste 10-årene har selskapet blitt kjent for produksjon av industrielle mineraler av høy kvalitet som forsyner mange ulike virksomheter i Vest-Europa.

Antallet ansatte har variert fra mellom 3 til 10 personer avhengig av etterspørselen ute i markedet

GODE BILDER, MEN IDEELT MED BEDRE OPPLØSNING