Maskinentreprenør Tor Lie

wave_main
Maskinentreprenør Tor Lie_03

Tor Lie driver et enkeltmannsforetak som maskinentreprenør. Virksomheten påtar seg sommer- og vinter-vedlikehold av veier og anlegg, bygging av lette driftsveier i skogbruket samt bistand ved reparasjon og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. – Bedriften påtar seg også mindre oppdrag med opparbeiding av tomter mv.

Virksomheten sysselsetter en person som også er eier og driver av virksomheten.