Mowi ASA Salsbruket

wave_main
MarineHarvest_01

Mowi ASA er det største oppdrettsselskapet i Norge med over 1 600 ansatte, som dekker hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn, matfisk, foredling og distribusjon til salg. I 2016 produserte selskapet 5,5 millioner måltider laks hver eneste dag. Mesteparten av produsert laks i Norge eksporteres til Europa, USA og Asia. Mowi ASA har virksomhet langs hele norskekysten fra Flekkefjord i Agder til Kvænangen i Troms. Den norske produksjonen er delt i tre regioner: Nord, Midt, og Sør.

Movi ASA Salsbruket:
Mowi ASA Salsbruket er et settefiskanlegg med en produksjon på opptil 5 million smolt årlig. Anlegget er i dag et rent gjennomstrømmingsanlegg med 38 kar og benytter seg av vannet fra vassdraget Opløyelva. Dette er en av Salsbrukets største arbeidsplasser med ca 8 årsverk.