M/B Hauka

wave_main
MB Hauka ved kai

M/B Hauka er en 16,5 m lang trebåt tegnet av den velrenommerte båtkonstruktør
ingeniør Richard G. Furuholmen, Oslo, – som en kombinert slepebåt, isbryter og
skyssbåt, for Salsbruket Tresliperi. Den er bygget utelukkende av norsk trevirke hos
Moen Verft på Akland ved Risør i 1934. Fra 1934 og frem til katastrofebrannen ved
Salsbruket i 1985 var den i tjeneste ved Salsbruket Tresliperi, bortsett fra
krigsårene, da den ble rekvirert til tysk tjeneste, med base på Rørvik.

I hovedsak ble båten nyttet til sleping av slipvirke frem til fabrikken, og vinters tid
kunne den nyttes til isbryting om nødvendig. Den ble videre benyttet til frakting av
eierne med familie når disse kom på besøk fra Oslo, den fremsto da som en stasbåt,
spesielt rengjort og pusset for anledningen. For det vegløse samfunnet som vokste
opp rundt tresliperiet på Oplø, kom båten til å få en langt viktigere rolle enn den
opprinnelig var tiltenkt.

Frem til 1968 var det ved akutte sykdomstilfelle ofte båt og mannskap som skilte

mellom liv og død; – da først fikk Salsbruket vegforbindelse til sykehuset i Namsos
via ferje over Geisnes – Hofles. For folk som er født eller oppvokst på Salsbruket
har derfor “Hauka” en helt spesiell status. 3 barnefødsler skjedde ombord.

Kilde: mediahagen