Firma Albert Collett

wave_main
FirmaAlbertCollett_01

Firma Albert Collett ble etablert i 1871 og er en familiebedrift hvor 4. og 5. generasjon etter selskapets grunnlegger, Albert PS Collett, er eiere og drivere av virksomheten. Selskapet er inndelt i følgende virksomhetsområder;

  • Kraftproduksjon
  • Skogbruk
  • Jordbruk
  • Naturbasert reiseliv
  • Eiendomsforvaltning

Den årlige omsetningen varierer mellom 20 og 30 mkr. og er avhengig av de til enhver tid gjeldende markedspriser på elektrisk kraft samt avvirkningsnivået i skogbruket.

Selskapet sysselsetter ca. 10 årsverk som i hovedsak utføres av faste medarbeidere som arbeider heltid eller deltid. Den operative virksomheten er konsentrert til Fosnes og Nærøy kommuner.

I områdene rundt og på selve Salsbruket har selskapet først og fremst fokus på kraft-produksjon, naturbasert reiseliv og eiendomsforvaltning. Dette innebærer bl.a. salg av rimelig strøm og utleie av industribygg til lokale bedrifter. Selskapet er også med på eiersiden i flere av de lokale bedriftene.

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon